Zdrowe myślenie
chore słowa

Film promujący publiczne nagrywanie
spotu reklamowego.

„Zerwij z chorymi słowami – przestaw się na zdrowe myślenie”
To główny komunikat kampanii społecznej w postaci wizualnego przekazu
w mediach i Internecie.

kadr z filmu kampania Zdrowe myślenie
zdjęcia making off kampania Zdrowe myślenie
zdjęcia making off kampania Zdrowe myślenie
viral z kartonami
tramwaj
kadr z filmu kampania Zdrowe myślenie
kadr z filmu kampania Zdrowe myślenie

Przestaw się na
ZDROWE MYŚLENIE!

Realizacja projektu:wrzesień 2015 r.

Inne produkcje do kampanii społecznej ZDROWE MYŚLENIE: