Zdrowe myślenie
chore słowa

Film promujący publiczne nagrywanie
spotu reklamowego.

„Zerwij z chorymi słowami – przestaw się na zdrowe myślenie”
To główny komunikat kampanii społecznej w postaci wizualnego przekazu
w mediach i Internecie.

Przestaw się na
ZDROWE MYŚLENIE!

Realizacja projektu:Wrzesień 2015 r.

Inne produkcje do kampanii społecznej ZDROWE MYŚLENIE: